Benvinguts/des a l’Hotel de l’Encant, amb alegria, ilusió i somni.


Benvinguts/des a l’Hotel de l’Encant, amb alegria, ilusió i somni.

L’aparença actual d’estil Eclèctic de l’edifici de l’Hotel Alhambra, es deu a les dues reformes successives projectades per, Mariano Estanga per a la família Ascanio, que foren acabades l’any 1925.

A la façana es va optar per elements d’estirp classicista, com ara els frontons corbs o les balaustrades dels balcons.

A l’interior es va plantejar la recreació d’ un pati nazarí, per mitjà d’arcs d’ferradura, sòcols alicatats i ornamentació realitzada en guix.

L’Hotel Alhambra, en el seu interior, és relaxat i familiar, tot oferint una alternativa al client que fuig de la massificació i de la bullícia. Disposa de diferents tipus d’espais comuns: sales d’estar, de lectura i d’exposició amb pintures i frescos del Maestro Antonio Otazzo entre d’altres. També disposa d’una zona reservada d’estacionament en l’exterior.